Zapewnialiśmy obsługę prawną w kilkuset postępowaniach PZP, w tym w złożonych procedurach, o bardzo dużych wartościach.

Ewa Rostkowska+48 61 663 03 60

Formularz kontaktowy

* prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 27. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat danych osobowych oraz przysługujących w związku z nimi praw zamieszczono w Polityce Prywatności

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCEDURY ZAKUPOWE

PROFESJONALNE DORADZTWO DLA ZAMAWIAJĄCYCH

CO ROBIMY?

 • wskazujemy dopuszczalny i najbardziej odpowiedni do danego przedmiotu zamówienia trybu udzielenia zamówienia,
 • kompleksowo przygotowujemy dokumentację przetargową – pomagamy przy przygotowaniu SIWZ, określeniu warunków udzielenia zamówienia publicznego, ustaleniu kryterium oceny ofert, opracowaniu wzoru umowy w sprawie udzielenia zamówienia,
 • pomagamy w prowadzeniu wszczętego postępowania – prowadzimy korespondencję z Wykonawcami oraz protokół postępowania, badamy oferty przetargowe pod kątem zgodności z przygotowaną SIWZ,
 • dokonujemy ocen ofert przetargowych i wybieramy najkorzystniejszą ofertę,
 • weryfikujemy złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty,
 • reprezentujemy zamawiających na każdym etapie procedury odwoławczej – zarówno w postępowaniu przed KIO jak i sądami okręgowymi,
 • analizujemy zasadność wniesionych środków odwoławczych oraz prognozujemy wynik wszczętej procedury odwoławczej,
 • pomagamy przy tworzeniu list kwalifikowanych wykonawców i prowadzeniu dialogu technicznego,
 • opracowujemy regulaminy udzielania zamówień i procedury zakupowe, w szczególności dostosowując obecnie obowiązujące postanowienia do nowych regulacji wprowadzanych przez nową ustawę PZP.

KTO KORZYSTA?

 • zamawiający zobowiązani do stosowania ustawy PZP,
 • zamawiający udzielający zamówień, którzy nie są obowiązani do stosowania PZP ale przygotowujący dokumentację przetargową w oparciu o przepisy PZP,
 • zamawiający, od których czynności została wszczęta procedura odwoławcza, szukający pełnomocnika do reprezentowania przed KIO i sądami powszechnymi.

DLACZEGO MY?

 • naszymi klientami jest szerokie grono Zamawiających z różnych branż – energetycznej, infrastrukturalnej, inwestycyjnej i innych,
 • wielokrotnie wspieraliśmy zamawiających w badaniu ofert przetargowych oraz ocenie ofert przetargowych,
 • mamy bogate doświadczenie we wspieraniu projektów optymalizacji kosztów zakupowych i budowy organizacji zakupowych – zarówno indywidualnie, jak i prowadzone w grupach kapitałowych,
 • postępowania o udzielenie zamówienia prowadzimy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu Zamawiający unikają kar pieniężnych nakładanych przez organy kontrolne,
 • z powodzeniem reprezentowaliśmy Zamawiających we wszczętych procedurach odwoławczych.

NASI SPECJALIŚCI

Maciej Gramza
Radca prawny

Ewa Rostkowska
Radca prawny

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Formularz kontaktowy

* prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 27. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat danych osobowych oraz przysługujących w związku z nimi praw zamieszczono w Polityce Prywatności